Vải Thun

Vải sợi khác

thông tin liên hệ
Ms. Xuân
- 0985 988 160

Vải Thun

Tixi 65/35 4C, 2C
Tixi 65/35 4C, 2C
Visco Dẻo 4C, 2C
Visco Dẻo 4C, 2C
Cá Sấu 4C, 2C
Cá Sấu 4C, 2C
Vảy Cá 4C, 2C
Vảy Cá 4C, 2C
Vải Sọc
Vải Sọc
Vải thun
Vải thun
Vải thun gân
Vải thun gân
Vải thun
Vải thun
Cotton 100% 4C, 2C
Cotton 100% 4C, 2C